ارزش ریال

سالهاست ارزش پول کشورمان بحث محافل اقتصادی ودانشگاهی است .ظاهرا علت اصلی این اختلافات ومشکل را پیدا کرده اند،چراکه چندی است دولت موضوع حذف چند صفر ازپول را بصورت کاملا جدی دنبال می کند واعتقاد دارد که این کار ازتورم خواهد کاست وارزش پولمان نیز بیشترخواهد شد.

حذف چند صفر از پول ایران بحث داغ محافل عمومی وخصوصی نیزشده است .خانواده ها درشب نشینی ها یشان به این موموضوعات می پردازند.خلاصه بین علمای فن وغیر فن اختلاف جدی افتاده است( شیوه ای که طی سالهای گذشته دولت درپیش گرفته وموضوعات کاملا فنی وکارشناسی را به محافل عمومی کشانده تا ازنظر ... بعنوان اهرم درمقابل محافل کارشناسی استفاده نماید).

به عقیده من این نوع دعواها نه تنها مضر نیست بلکه درجایگاه خود مقبول وبسیار پسندیده است وجدای ازاینکه نتیجه این کشمکشها چه تاثیری دراقتصاد ورفاه عمومی خواهد داشت ، جهت آگاهی عمومی جامعه مفید خواهد بود.

اینکه حذف چند صفر ازپول ملی به ارزش آن خواهد افزود ویا اقدامهای دیگری باید کرد را به اهالی فن می سپاریم .فقط چند سوال ساده برایمان ایجاد شده است که امیدواریم با اقدامات عملی مسئولین مربوطه به این سئولات پاسخی مناسب داده شود.

- چرا اکثریت نسل جدید ایران (متولدین بعد ازجنگ ) تاکنون یک « یک ریالی » ندیده اند!.

- معمولا بایک واحد ازپول هرکشوری می توان کالا ویا خدمتی را ارزش گذاری کرد آیا با « یک ریال» می توان این کار را کرد؟!

/ 6 نظر / 19 بازدید
tayebe.s

سلام /ممنون از حضورتون // بروزم با نشانی لاله ها .......

قاصدک من

اتفاقا منهم همیشه این سوال رو از خودم میپرسم [تعجب]

نیلوئی

با سلام - احتمالاً از زیمباوه الگو گرفته ایم که با یک فرغون پول یک کیلو گوجه و ....می خرند . این دولت استاد ملغطه می باشد و همیشه سعی میکند اطلاعات پایه ای را دست کاری تا نتوان مقایسه ای از روند کار آن بدست آورد . ببینید وزارت خانه ها را نیز به همین منطق ادغام می کند . دولت عدالت محور هست دیگه !!!!!

افق

تمام شمع وجود تو آب شد مادر دعاي نيمه شبت مستجاب شد مادر گل وجود تو پرپر شد و بخاک افتاد بهشت آرزوي ما خراب شد مادر بجاي شمع که سوزد به قبر پنهانت علي کنار مزار تو آب شد مادر ميان آن همه دشمن که مي زدند تورا دلم به غربت بابا کباب شد مادر حمايت از پدرم را گناه دانستند که کشتن تو در امت ثواب شد مادر بروزم سر بزن

حمزه

سلام اتفاقاَ دولت مردان به فکر جوانان بعد از جنگ بوده اند که تصمیم گرفتند با یک تیر دونشان بزنند(اصل صرفه اقتصادی ). 1- ارزش پول بالا برود(با تغییر متغیر Sin2x+cos2x=Rial). 2-جوانان بعد از جنگ یک ریالی ببینند.